مطالعه طرح تکثیر گوسفند پربازده گوشتی تولیدمثلی کشور در جوین خراسان رضوی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از مطالعه طرح تکثیر گوسفند پربازده گوشتی تولیدمثلی کشور در شهرستان جوین خبر داد.

محمدرضا غفاری، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران گفت: طرح تحقیقاتی سنتز ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده گوشتی تولید مثلی بر پایه ژنوم بومی، توسط محققان این پژوهشگاه با همکاری پژوهشگرانی از موسسات بین المللی، برای اولین بار در کشور در شرکت کشت و صنعت جوین، در حال انجام است.

وی ادامه داد: ژرم پلاسم حاوی ژنهای هدف از نژادهای خارجی پر تولید، مثل نژاد گوسفند نیوزلندی بورولا با قابلیت چندقلوزایی و نژاد گوسفند نیوزلندی تکسل با قابلیت عضله زایی میوستاتین به عنوان پایه پدری خریداری شده و با استفاده از فناوری های تولیدمثلی، به نژاد گوسفند مغانی بعنوان پایه مادری وارد شدند.

غفاری افزود: نتاج سنتز شده دارای برتری نسبت به نسل‌های والدی در میانگین افزایش وزن روزانه، کاهش سن از شیرگیری، سرعت رشد بهتر، عملکرد مطلوب در چندقلوزایی، بهبود درصد لاشه نسبت به وزن زنده، بهبود درصد گوشت لخم لاشه، بهینه سازی مصرف نهاده های دامی، کوچک کردن دنبه و یا حذف کامل آن، توارث رنگ سفید، توارث پشم با کیفیت مناسب صنعت نساجی، سازگاری با شرایط محیطی و بیماریهای بومی منطقه هستند. منبع ایلنا

Check Also

جلسه مشترک مدیر عامل و هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ جلسه مشترک فی ما بین صندوق دامپروری و تولیدات دامی و شرکت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.