واکسن تب برفکی

واكسن چند ظرفيتي تب برفكي    

شكل و نوع واكسن:
سوسپانسيون كشته، تزريقي

تركيب واكسن :
– بسته به سويه هاي ويروسي شايع در كشور و درخواست سازمان دامپزشكي ،  از  تيپ هاي مختلف ويروس تب برفكي استفاده  مي شود.
در ساخت اين واكسن از  تيپ هايO pan , A05IR, Asia1  و ۲۰۱۰ O استفاده شده است.
– ژل هيدروكسيد آلومينيوم و ساپونين به عنوان ياور 


موارد مصرف :
به منظور ايجاد ايمني فعال در نشخواركنندگان و ساير دام هاي حساس عليه تيپ هاي مختلف ويروس تب برفكي موجود در واكسن

دز و راه تجويز :
– گاو  و گاوميش/ گوساله ،  ۵ ميلي ليتر از راه زير جلدي
– گوسفند و بز/ بره و بزغاله، ۱ ميلي ليتر از راه زير جلدي

برنامه و زمان مناسب واكسيناسيون:
– در شرايط عادي و در دام هايي كه از مادر ايمن متولد شده اند، تجويز واكسن از ۵/۲ ماهگي آغاز شود. در دام هايي كه براي اولين  بار  مايه كوبي مي شوند (به خصوص نتاج) ، واكسيناسيون  در دو نوبت و به فاصله ۴-۳ هفته تكرار و سپس مانند ساير دام هاي واكسينه، هر ۶ ماه يك بار دز يادآور تجويز شود.
–  در دام هايي كه از مادر ايمن متولد نشده يا آغوز دريافت نكرده باشند، تجويز واكسن از ۱ ماهگي آغاز شود.
–  در صورت شيوع بيماري در منطقه، فاصله هاي بين واكسيناسيون ۴ ماه يك بار در نظر گرفته شود.

موارد منع مصرف :
– از تجويز اين واكسن  به دام هاي با سن كمتر از ۱ ماه خودداري شود.
– از تجويز اين واكسن به دام هاي آبستن سنگين، بدون رعايت كامل آرامش عصبي خودداري شود.
– از تجويز اين واكسن هم زمان با ساير واكسن هاي ويروسي، خودداري شود.
–  از واكسيناسيون دام هاي بيمار و ضعيف خودداري شود.
–  پس از انقضاي تاريخ مصرف، از مصرف واكسن خودداري شود.
–  از واكسيناسيون دام ها در فاصله زماني ۳ هفته مانده به كشتار خودداري شود.

عوارض جانبي :
– پس از تزريق واكسن تورمي در محل مايه كوبي ايجاد مي شود كه به فاصله چند روز جذب مي شود ولي برجستگي كوچك و سفت براي مدت نسبتا طولاني باقي خواهد ماند.
– در برخي موارد ممكن است واكنش هاي آنافيلاكتيك در نژادهاي حساس  رخ دهد. در چنين مواردي تجويز آدرنالين زير نظر دامپزشك توصيه مي شود.

توصيه ها واحتياط هاي لازم :
–  واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
–  واكسن طبق برنامه سازمان دامپزشكي كشور تجويز شود.
–  به هنگام مصرف واكسن، زنجيره سرد و شرايط آسپتيك رعايت شود.
– از يخ زدن واكسن جلوگيري شود.
– تمامي دام هاي سالم موجود در گله به طور هم زمان واكسينه شوند.
– حداقل ۲ ساعت قبل و يك روز پس از مايه كوبي، به دام ها استراحت داده  و از جا به جايي آن ها خودداري شود.
–  به منظور حفظ يكنواختي، قبل و حين مصرف ، بطري حاوي واكسن به آرامي هم زده شود.
– تمام محتواي ويال واكسن در روز واكسيناسيون استفاده و از مصرف باقي  مانده آن خودداري شود.
– به محض شيوع بيماري ، دام هاي آلوده جدا و در قرنطينه نگهداري شوند . جايگاه نگهداري دام ها  ضد عفوني شده و دام هاي غيرآلوده هر چه زودتر مايه كوبي شوند.
–  براي نتيجه گيري بهتر و حفاظت منطقه از شيوع مجدد بيماري ، از روش واكسيناسيون حلقه اي استفاده شود.
– به هنگام كشيدن واكسن به داخل سرنگ ، همچنين در حين تزريقات، احتياط كامل به عمل آيد كه به سر و صورت پاشيده نشود. در غير اين صورت ، محل آلودگي بلافاصله با آب وصابون  شستشو داده شود.
– در صورت تزريق به دست، به پزشك مراجعه شود.
– ويال هاي خالي واكسن به طور صحيح ضدعفوني (اتوكلاو، سوزاندن ، استفاده از مواد شيميايي مناسب) و سپس دفن بهداشتي شوند.
شرايط حمل و نقل و نحوه نگهداري :
به دور از نور خورشيد و در دماي ۸-۲ درجه  سانتي گراد  حمل و نگهداري شود. در اين شرايط،  واكسن تا يك سال پس از تاريخ توليد (بر اساس تاريخ مندرج بر روي برچسب) قابل مصرف خواهد بود.

منبع سرم سازي رازي

Check Also

جلسه مشترک مدیر عامل و هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ جلسه مشترک فی ما بین صندوق دامپروری و تولیدات دامی و شرکت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.