دام سنگین

اصلاح نژاد ۴۱ هزار راس دام سنگین

نوبخت اژدری از تلقیح ۴۱ هزار راس دام سنگین در این استان با اسپرم نژاد‌های برتر داخلی و خارجی خبر داد و گفت: از این تعداد حدود ۱۲ هزار مورد مربوط به نژاد دومنظوره سیمنتال بوده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع طبیعی کشور در بخش تامین نهاده‌های دامی بویژه خوراک دام گفت: این طرح با تامین اعتبارات ملی از محل اعتبارات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی (اصلاح نژاد دام روستایی) و عقد قرارداد با پیمانکاران واجد شرایط در گله‌های منتخب مردمی در شهرستان‌های استان اجرا شده است.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید