Tag Archives: عشایر

تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آمادگی داریم تولید قراردادی گوشت قرمز را با در نظر گرفتن قیمت تمام شده به علاوه سود برای عشایر اجرایی کنیم. سید محمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی هم اندیشی مدیران امور عشایر اظهار کرد: جامعه عشایری بسیار زحمت کش و پرتلاش هستند و با بیشترین خدمات کمترین توقع را دارند.

Read More »